Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Molensingel Tuincentrum
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.0935.bpMolensingelTcen-ow01

1.2 Grens van het plangebied

 
Het plangebied van het bestemmingsplan 'Molensingel Tuincentrum' bestaat uit twee deelgebieden. Deelgebied 1 vormt de huidige locatie van het tuincentrum en wordt als volgt begrensd:
  • aan de noordzijde door de gronden behorende tot een fotostudio gelegen aan de Molensingel en de gronden behorende tot een elektrotechnisch installatiebedrijf en dakbedekkingbedrijf gelegen aan de Watermolen;
  • aan de oostzijde door de Watermolen;
  • aan de zuidzijde door de gronden behorende tot een handelsbedrijf in oud papier en plastics gelegen aan de watermolen en een volkstuinencomplex dat wordt ontsloten via de Molensingel;
  • aan de westzijde door de Molensingel.

Deelgebied 2 vormt de toekomstige locatie van het tuincentrum wordt als volgt begrensd:
  • aan de noordzijde door de Slagmolen;
  • aan de oostzijde door de gronden behorende tot een internationaal transportbedrijf;
  • aan de zuidzijde door braakliggende en nog uit te geven gronden behorende tot het bedrijventerrein Maastricht-Eijsden;
  • aan de westzijde door de Molensingel.

De begrenzing van het plangebied is op navolgende topografische kaart weergegeven.