Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Molensingel Tuincentrum
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.0935.bpMolensingelTcen-ow01

Artikel 9 Algemene gebruiksregels

 
Het is verboden gronden, gebouwen, bouwwerken en onderkomens te gebruiken in strijd met de bepalingen in deze regels. Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval verstaan:
  1. het gebruik van gronden, gebouwen, bouwwerken en onderkomens ten behoeve van een seksinrichting en/of escortbedrijf, raamprostitutie en straatprostitutie;
  2. het gebruik van gronden, gebouwen, bouwwerken en onderkomens ten behoeve van smart-, head- en growshops;
  3. het gebruik van gronden, gebouwen, bouwwerken en onderkomens voor meer dan 12.680 m² bvo ten behoeve van de detailhandel als hoofdactiviteit. Dit geldt niet voor detailhandel in goederen welke ter plaatse ambachtelijk en/of industrieel worden vervaardigd, ver- of bewerkt met dien verstande dat de detailhandelsfunctie hierbij niet als hoofdactiviteit mag worden gekenmerkt.