Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Molensingel Tuincentrum
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.0935.bpMolensingelTcen-ow01

Artikel 13 Overige regels

13.1 Verwijzing naar andere wettelijke regelingen
 
Waar in dit plan wordt verwezen naar andere wettelijke regelingen, wordt geduid op de regelingen zoals die luidden op het tijdstip van de vaststelling van het bestemmingsplan.
 
13.2 Parkeren
  1. Bij het oprichten van gebouwen of het veranderen van gebruik dient de inrichting van elk perceel zodanig te zijn dat voldoende ruimte aanwezig is om zowel het parkeren als het eventueel laden en lossen op eigen terrein te kunnen afwikkelen. Op eigen terrein dient te worden voorzien in voldoende parkeeraccommodatie conform de parkeernormen en bijbehorende uitzonderingen en vrijstellingen volgend uit de in Bijlage 2 opgenomen 'Parkeernormen Maastricht 2011' of diens opvolger.
  2. Specifiek voor de bestemming 'Bedrijf - Tuin- / sfeercentrum' geldt een te hanteren minimale parkeernorm van 2,2 parkeerplaatsen per 100 m² bvo.