Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Molensingel Tuincentrum
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.0935.bpMolensingelTcen-ow01

Artikel 11 Algemene wijzigingsregels

  1. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de in het plan opgenomen bestemmingen te wijzigen ten behoeve van een overschrijding van bestemmingsgrenzen, voor zover dit van belang is voor een technisch betere realisering van bestemmingen of bouwwerken dan wel voor zover dit noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand van het terrein. Deze overschrijding mag niet meer bedragen dan 3 meter en het bestemmingsvlak mag met niet meer dan 10% worden vergroot;
  2. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen ten behoeve van het aanpassen van de van toepassing verklaarde gemeentelijke beleidsdocumenten in de voorafgaande artikelen indien deze gemeentelijke beleidsdocumenten na het tijdstip van tervisielegging van het ontwerpplan worden gewijzigd.