Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: bestemmingsplan partiële herziening Sphinx, wijziging programma detailhandel
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.0935.bpphSphinx2019-ow01

Bijlagen bij toelichting

 
Bijlage 1 Raadsvoorstel Partiële herziening BP Sphinx, wijziging programma detailhandel (incl. raadsbesluit) PM