Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Klevarie
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0935.bpKlevarie-vg01

Artikel 21 Slotregel

 
Deze regels worden aangehaald als: regels van het bestemmingsplan “Klevarie ”.