Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Klevarie
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0935.bpKlevarie-vg01

Artikel 15 Algemene gebruiksregels

 
15.1 Onder strijdig gebruik, als bedoeld in artikel 7.10 van de Wet ruimtelijke ordening, wordt in ieder geval verstaan:
  1. gebruik van gronden, gebouwen, bouwwerken en onderkomens ten behoeve van een seksinrichting en/of escortbedrijf, raamprostitutie en straatprostitutie;
  2. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen bij een woning als zelfstandige woningen en als afhankelijke woonruimte;
  3. het splitsen van woningen;
  4. gebruik dat leidt tot aantasting of vernietiging van het Maastrichts Erfgoed, zoals vastgelegd op de verbeelding en in de regels van dit plan.
 
15.2 Bij strijdigheid met de overige bestemmingsbepalingen krijgen behoud, versterking en ontwikkeling van het Maastrichts Erfgoed voorrang.