direct naar inhoud van 5.1 Inleiding
Plan: Spreiding Maastrichtse Coffeeshops: Köbbesweg
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0935.bpSMCKobbesweg-on01

5.1 Inleiding

De juridische regeling bestaat uit een verbeelding en regels. De verbeelding geeft de bestemmingen binnen het plangebied aan. De onderhavige verbeelding heeft de schaal 1:1000. In de regels zijn regels opgenomen omtrent het gebruik van de in het plan begrepen gronden alsmede omtrent de bebouwing. In de bouwregels worden binnen de bestemming "Horeca" regels gesteld ten aanzien van de bebouwing. Binnen de bestemming "Groen" is bouwen beperkt toegestaan.

Om het plan optimaal te laten functioneren zijn in de laatste artikelen van de regels binnen een strikte begrenzing de afwijkingsmogelijkheden van het plan aangegeven. Het betreft algemene ontheffingsmogelijkheden van Burgemeester en Wethouders, die in de meeste bestemmingsplanvormen voorkomen, alsmede een algemene wijzigingsbevoegdheid. De bedoeling is hiermee voldoende flexibiliteit aan het plan te geven.