direct naar inhoud van 1.3 Gefaseerde invoering spreidingsplan
Plan: Spreiding Maastrichtse Coffeeshops: Köbbesweg
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0935.bpSMCKobbesweg-on01

1.3 Gefaseerde invoering spreidingsplan

Welke gevolgen heeft gefaseerde invoering van het spreidingsplan? Anders gezegd: wat betekent het later realiseren van de locatie Brusselseweg en Beatrixhaven voor de te verwachten bezoekersaantallen op de Köbbesweg?

De bepaling van de aantallen te verwachten bezoekers heeft plaatsgevonden op basis van tellingen en enquêtes onder bezoekers van coffeeshops. De tellingen tonen aan dat er 3,9 miljoen bezoeken per jaar zijn. Gemiddeld worden door bezoekers 1,9 coffeeshops bezocht. Het aantal bezoekers komt dan uit op 2,1 miljoen per jaar.

In de enquêtes is onder andere gevraagd:

  • herkomst van bezoekers;
  • via welke invalsweg men is komen;
  • of men straks een coffeecorner zal bezoeken; en
  • welke coffeecorner men straks gaat bezoeken.

afbeelding "i_NL.IMRO.0935.bpSMCKobbesweg-on01_0001.jpg"

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de locatie F. de Veijestraat / Beatrixhaven het meest in trek is bij Maastrichtenaren. Van de 285.000 te verwachten bezoekers zal 82% Maastrichtenaar zijn. Bij de locaties Köbbesweg en Brusselseweg zal een meerderheid van de bezoekers van buiten Maastricht komen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0935.bpSMCKobbesweg-on01_0002.png"

Aan bezoekers van buiten Maastricht is in een enquête gevraagd via welke invalsweg ze naar Maastricht zijn gekomen.

De potentiële buitenlandse bezoekers van de Brusselseweg komen vooral uit het Westen (61%). Voor de François de Veyestraat (Beatrixhaven) is de verdeling meer evenwichtiger. Voor de Köbbesweg is de invalsweg het meest duidelijkst: 81% komt uit het zuiden.

afbeelding "i_NL.IMRO.0935.bpSMCKobbesweg-on01_0003.png"

Uitgangspunt is dat de aantallen niet significant zullen wijzigen als de locatie in de Beatrixhaven wordt gereailseerd aangezien twee aspecten in de resultaten van de bezoekersaantallen een rol speelt: bezoekerstrouwheid aan bepaalde coffeeshop en de invalsweg naar Maastricht (laatste geldt met name voor bezoekers van buiten Maastricht).

Bij gefaseerde uitvoering van het spreidingsplan (Brusselseweg en Beatrixhaven in een latere fase) wordt dan ook niet verwacht dat er veel potentiële bezoekers van de Brusselseweg en de F. de Veyestraat (Beatrixhaven) zullen kiezen voor de Köbbesweg.