direct naar inhoud van Artikel 6 Algemene gebruiksregels
Plan: Spreiding Maastrichtse Coffeeshops: Köbbesweg
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0935.bpSMCKobbesweg-on01

Artikel 6 Algemene gebruiksregels

Onder strijdig gebruik, wordt in ieder geval verstaan:

  • a. gebruik van gronden, gebouwen, bouwwerken en onderkomens ten behoeve van een seksinrichting en/of escortbedrijf, raamprostitutie en straatprostitutie;
  • b. gebruik van gronden, gebouwen, bouwwerken en onderkomens ten behoeve van een smartshop;
  • c. als opslag-, stort-, lozing- of bergplaats van onbruikbare of althans aan hun
    oorspronkelijke bestemming onttrokken voorwerpen en materialen, alsmede het al dan niet ten verkoop opslaan van ongebruikte en/of gebruikte, dan wel geheel of ten dele uit gebruikte onderdelen samengestelde motorrijtuigen of aanhangwagens,
    welke bruikbaar en niet aan hun bestemming onttrokken zijn.