direct naar inhoud van Artikel 3 Natuur
Plan: Grensmaas WKC
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0935.bpGrensmaasWKC-vo02

Artikel 3 Natuur

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Natuur" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. natuurontwikkeling;
  • b. de winning, verwerking en transport van oppervlaktedelfstoffen;
  • c. grond- en waterkeringen (zoals damwanden en overige kademuren);
  • d. kleiberging;
  • e. grinddrempels en -ruggen;
  • f. ontsluitingswegen en de daarbij bijbehorende tijdelijke en permanente voorzieningen ten behoeve van het Grensmaasproject, zoals werkwegen en, gronddepots.

3.2 Bouwregels

Op of in de als "Natuur" bestemde gronden mag niet worden gebouwd, met uitzondering van grond- en waterkeringen ten behoeve van de waterkrachtcentrale (zoals damwanden en overige kademuren) welke mogen worden opgericht tot een maximale hoogte van NAP +45.5 meter.