Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Recessenpark fase 1
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0935.bpRecessenpark1-vg01

9.1 Wettelijk vooroverleg

 
Het wettelijk vooroverleg is noodzakelijk indien er belangen in het geding zijn van overheids- en andere instanties. In casu is hier, met uitzondering van de belangen aangaande het waterschap, geen sprake van. Het voeren van vooroverleg met de instanties provincie en rijk is wegens het ontbreken van (nieuwe) belangen voor dit plan dan ook niet noodzakelijk. Het Waterschap Roer en Overmaas is in het kader van de watertoets geconsulteerd. Dit heeft geleid tot een positief wateradvies.