Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Partiële herziening bestemmingsplan De Heeg - Eyldergaard - Vroendaal: gezondheidscentrum De Heerderrein
Status: onherroepelijk
Plan identificatie: NL.IMRO.0935.bpHerzHeerderrein-oh01

Artikel 9 Overige regels

 
Waar in dit plan wordt verwezen naar andere wettelijke regelingen, wordt geduid op de regelingen zoals die luidden op het tijdstip van de vaststelling van het bestemmingsplan.