Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Partiële herziening bestemmingsplan De Heeg - Eyldergaard - Vroendaal: gezondheidscentrum De Heerderrein
Status: onherroepelijk
Plan identificatie: NL.IMRO.0935.bpHerzHeerderrein-oh01

Artikel 6 Algemene gebruiksregels

 
Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval verstaan:
  1. het gebruik van gronden, gebouwen, bouwwerken en onderkomens ten behoeve van een seksbedrijf en/of escortbedrijf, raamprostitutie en straatprostitutie;
  2. het gebruik van gronden, gebouwen, bouwwerken en onderkomens ten behoeve van smart-, head- en growshops.