Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Partiële herziening bestemmingsplan Noorderbrug e.o.
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0935.bpphNoorderbrugeo-vg01

Artikel 3 Slotregel

 
Deze regels worden aangehaald als: regels behorende bij de Partiële herziening bestemmingsplan Noorderbrug e.o..