gemeente: Maastricht   status: Ontwerp
plannaam: Maastricht Centraal, reparatie Gebroeders Hermansstraat 11-13   datum: 08-12-2010
 

Artikel 11 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan "Maastricht Centraal, reparatie Gebroeders Hermansstraat 11-13".

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van