Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Itteren-Borgharen
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.0935.bpItterenBorgharen-ow01

1.3 Vigerende bestemmingsplannen

 
 
Met de vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan 'Itteren-Borgharen' komen de vigerende bestemmingsplannen en herzieningen te vervallen. Deze vigerende plannen kennen verschillende juridische regelingen uit diverse perioden, vaak ook gebaseerd op inmiddels verouderde wet- en regelgeving. In het nieuwe bestemmingsplan worden deze gebieden voorzien van een moderne, uniforme juridische regeling. In onderstaand schema is aangegeven welke vigerende bestemmingsplannen komen te vervallen bij het van kracht worden van dit nieuwe bestemmingsplan 'Itteren-Borgharen'. In dit schema is tevens de vaststellingsdatum en, voor zover van toepassing, de goedkeuringsdatum opgenomen.
      
Nr.
Naam bestemmingsplan of wijzigingsplan
Datum vaststelling raad
Datum
goedkeuring GS
1
Itteren
 19.12.2000 24.07.2001
2
Borgharen
 21.11.2000 06.03.2001
3
Bovenstraat 31
 28.06.2011 
4Kern Itteren, herziening 2005, Geneinde 23 20.12.2005 21.03.2006