Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Itteren-Borgharen
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.0935.bpItterenBorgharen-ow01

1.2 Grens van het plangebied

 
Het bestemmingsplan Itteren-Borgharen bestaat uit twee niet met elkaar verbonden gebiedsdelen die samen het plangebied vormen. Het plangebied wordt begrensd door de binnenzijden van de rondom de kernen Itteren en Borgharen gelegen Maaskades en omvat als zodanig de bebouwde delen van de kernen en de directe omgeving daarvan. Het plangebied is gelegen aan de noordoostzijde van Maastricht, ten oosten van de rivier de Maas en ten westen van het Julianakanaal. 

Aansluiting op vigerende plannen
Het plangebied sluit aan op het vigerende bestemmingsplan 'Grensmaas' en omvat tevens het bestemmingsplan 'Bovenstraat 31'. Voor wat betreft de begrenzing van het plangebied moet het bestemmingsplan 'Grensmaas' als contramal worden gezien. Het bestemmingsplan sluit dan ook naadloos op het bestemmingsplan 'Grensmaas' aan. De begrenzing van het plangebied is weergeven op de onderstaande topografische kaart: