Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Itteren-Borgharen
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.0935.bpItterenBorgharen-ow01

Artikel 30 Voorrangsregeling dubbelbestemmingen

 
Waar in dit plan dubbelbestemmingen geheel of gedeeltelijk samenvallen gelden:
  1. in de eerste plaats de regels van artikel 16 Leiding-Gas;
  2. in de tweede plaats de regels van artikel 17 Leiding-Riool;
  3. in de derde plaats de regels van artikel 21 Waterstaat - Waterkering;
  4. in de vierde plaats de regels van artikel 22 Waterstaat-Waterlopen;
  5. in de vijfde plaats de regels van artikel 18 Waarde-Maastrichts Erfgoed;
  6. in de zesde plaats de regels van artikel 19 Waterstaat - Stroomvoerend rivierbed;
  7. in de zevende plaats de regels van artikel 20 Waterstaat - Waterbergingsgebied.