Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Itteren-Borgharen
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.0935.bpItterenBorgharen-ow01

Artikel 14 Water - Watergang

14.1 Bestemmingsomschrijving
 
De voor 'Water - Watergang' aangewezen gronden zijn bestemd voor doeleinden die betrekking hebben op de natuurlijke afvloeiing en (tijdelijke) berging van water.
 
14.2 Bouwregels
  1. op of in de voor 'Water - Watergang' aangewezen gronden mag geen bebouwing worden opgericht met uitzondering van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, die qua aard en afmetingen bij deze bestemming passen en noodzakelijk zijn voor het beheer en onderhoud van de watergang, tot een hoogte van maximaal 2 meter;
  2. op of in de voor 'Water - Watergang' aangewezen gronden mogen, slechts na toestemming van de waterbeheerder, bouwwerken geen gebouwen zijnde worden opgericht ten behoeve van de verkeersontsluiting, tot een hoogte van maximaal 5 meter.