Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: De Leim
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0935.bpDeLeim-vg01

5.9 Bezonning

Ter onderbouwing van het bestemmingsplan is een bezonningsschema opgesteld, dat als bijlage bij de toelichting is gevoegd.
Uit het schema blijkt dat omliggende woon- en andere bebouwing niet negatief wordt beïnvloed door de bebouwingsmassa die in het bestemmingsplan mogelijk wordt gemaakt.