Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: De Leim
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0935.bpDeLeim-vg01

5.8 Kabels en leidingen

In het plangebied ligt een hoge drukgasleiding met een beschermingszone van 2 x 4 meter. Deze leiding wordt, in verband met de realisering van het bouwplan, verplaatst. De nieuwe leiding en de bijbehorende beschermingszone (hartlijn gasleiding en dubbelbestemming Leiding - Gas) zijn op de verbeelding aangeduid.