Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: De Leim
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0935.bpDeLeim-vg01

4 Ontwikkeling

Dit bestemmingsplan is opgesteld voor de realisatie van een specifiek bouwplan. Het bouwplan voorziet in de aanleg van een ondergrondse parkeergarage met 104 parkeerplaatsen aan de Akersteenweg. Boven deze parkeergarage zijn detailhandel en bepaalde horecavoorzieningen toegelaten. De netto vloeroppervlakte van de detailhandel/horeca is gebonden aan een maximum van 2400 m2. Hierbij zijn niet inbegrepen de bevoorradingsruimte, magazijnen en technische ruimtes.
 
Op maaiveldniveau worden, aan de zijde van de Mandelstraat en de Akersteenweg, maximaal 24, levensloopbestendige, appartementen gebouwd, verdeeld over maximaal drie bouwlagen. Het niet bebouwde maaiveld wordt ingericht als groenvoorziening en parkeerplaats met maximaal 51 parkeerplaatsen voor de bewoners van de appartementen.
 
Op de binnenplaats van het winkelcentrum De Leim wordt een paviljoen van beperkte afmetingen geplaatst. Dit paviljoen is bestemd voor kleinschalige detailhandel en horeca. De huidige parkeerplaatsen verdwijnen en worden verplaatst naar de nieuwe parkeergarage.
 
Verkeerstechnisch gezien heeft het plan de nodige consequenties.
Bij de voorgenomen reconstructie van de Akersteenweg wordt hiermee rekening gehouden. Zo wordt het laden en lossen gesitueerd aan de zijde van de Akersteenweg waardoor conflictsituaties met het winkelend publiek worden vermeden. Het winkelcentrum is vanuit de richting Cadier en Keer niet meer direct bereikbaar, linksafslaan is niet meer mogelijk.