Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: De Leim
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0935.bpDeLeim-vg01

3.3 Functionele structuur

In de wijk Heer, waarvan het plangebied deel uitmaakt, overheerst de woonfunctie. Rondom deelgebied 1 zijn aan de oostzijde, langs de Akersteenweg, grondgebonden woningen gelegen. In enkele gevallen is sprake van deling van deze woningen in boven- en onderwoningen. Aan de noordzijde, aan de overkant van de Akersteenweg, en aan de zuidzijde liggen appartementengebouwen van 5 tot 7 verdiepingen hoog.  
Er zijn ook verschillende andere functies aanwezig, waaronder detailhandel. Veruit de belangrijkste detailhandelsvoorziening is het winkelcentrum De Leim, dat onderdeel uitmaakt van het winkelgebied van Heer. Het winkelgebied van Heer strekt zich voornamelijk uit over de (omgeving van) twee historische assen, namelijk de noord-zuidas Burgemeester Cortenstraat-Raadhuisplein-Dorpstraat-Einsteinstraat en de oost-westas Akersteenweg, met als zwaartepunt het gebied rondom de kruising van deze twee assen (winkelcentrum De Leim en de supermarktlocatie aan de Burgemeester Cortenstraat).
Qua ruimtelijk-functionele structuur is het winkelgebied versnipperd en is de verkeerssituatie in de omgeving van het winkelcentrum niet optimaal (met name voor wat betreft bereikbaarheid en parkeren). Het lijkt er evenwel op dat de consumenten deze structuur van een verspreid winkelgebied toch als positief ervaren. De inwoners van Maastricht beoordelen het winkelcentrum Heer bovengemiddeld. Behalve aan de kwaliteit van de winkels en de variëteit in assortiment is deze hoge score vooral te danken aan de sfeer, de gezelligheid, de beschikbare parkeergelegenheid en de bereikbaarheid van de winkels per auto.
In het winkelcentrum zijn ook (meerdere) horecavoorzieningen aanwezig.
De bestaande supermarkt wordt verplaatst naar de voormalige Rekko-locatie, waardoor ruimte ontstaat voor nieuwe detailhandel. In combinatie met een toename van de parkeervoorzieningen leidt dit tot een versterking van de functie van het winkelgebied van Heer.