Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: De Leim
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0935.bpDeLeim-vg01

2.3 Regionaal beleid

2.3.1 Regionale woonvisie
Maastricht maakt deel uit van de 'Woonregio Maastricht Mergelland'. Binnen deze regio is in de periode 2005-2009 nog geen evenwichtige opbouw van de woningvoorraad bereikt.
Met name in de stedelijke milieus (de stad Maastricht en gedeelten van de (voormalige) gemeente(n) Eijsden-Margraten en Meerssen die onder deze invloed staan) is er nog een toename van de woningbehoefte. De dorpse en landelijke milieus (alle overige gemeenten, incl. grote delen van de gemeente(n) Eijsden-Margraten en Meerssen) hebben te maken met een afnemende woningbehoefte.
Desondanks is het nodig, verstandig om te gaan met het toevoegen van woningen in stedelijk gebied. Het bouwplan voorziet in een beperkte toename van het aantal woningen. De woningen dragen, vanwege de levensloopbestendigheid er van, bij aan de kwaliteit van de woningvoorraad. In beginsel past het bouwplan in het provinciaal beleid op dit punt.