Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: De Leim
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0935.bpDeLeim-vg01

1.3 Vigerende bestemmingsplannen

Deelgebied 1 heeft in het vigerende bestemmingsplan de bestemmingen 'Bedrijf' en 'Groen', met specifieke bestemmingen/aanduidingen voor de bescherming van archeologische waarden en leidingen. Binnen deze bestemmingen mogen bedrijven uit de categorieën 1 en 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten worden opgericht en mogen groenvoorzieningen worden gerealiseerd. De ontwikkeling van woningbouw, detailhandel en parkeren zoals deze in het nieuwe plan zijn voorzien, passen hier niet binnen. Binnen deelgebied 2 vigeert de bestemming 'Centrum'. Binnen deze bestemming mogen onder andere winkels, kantoren en horecagelegenheden worden gerealiseerd. De nieuwe horecafunctie in deelgebied 2 past dus binnen de gebruiksmogelijkheden van het bestemmingsplan. Binnen het plangebied is echter geen bebouwing toegestaan. De realisatie van het paviljoen past daarom niet binnen het vigerende bestemmingsplan.