Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: De Leim
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0935.bpDeLeim-vg01

1.1 Algemeen

Woningstichting Maasvallei Noord-West wil op de voormalige Rekko-locatie in de wijk Heer in Maastricht een parkeergarage, supermarkt en appartementen realiseren. Daarnaast wordt op het middenterrein van winkelcentrum De Leim een paviljoen gerealiseerd. Voor de wijk Scharn-Heer waarin het plangebied is gelegen, is op 22 november 2011 een nieuw bestemmingsplan vastgesteld. De ontwikkeling van de locatie Rekko en de realisatie van het paviljoen passen niet binnen dit vigerende planologische regime. Om deze ontwikkelingen mogelijk te maken is voorliggend bestemmingsplan opgesteld. 
Omdat het bestemmingsplan Scharn-Heer recentelijk is vastgesteld, wordt in dit bestemmingsplan zo veel mogelijk aangesloten bij en verwezen naar de toelichting van dat  bestemmingsplan. De onderwerpen die specifiek van belang zijn voor het onderhavige bouwplan worden in deze toelichting nader uitgewerkt.