Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: De Leim
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0935.bpDeLeim-vg01

Artikel 15 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan "De Leim".