Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Sportkwartier Noord blok 4 (Ponjaardruwe)
Status: onherroepelijk
Plan identificatie: NL.IMRO.0935.bpPonjaardruwblok4-oh01

Artikel 11 Slotregel

 
Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan 'Sportkwartier Noord blok 4 (Ponjaardruwe)'