Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Hoogspanningskabels Limmel
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0935.bpHoogspanning-vg01

Artikel 9 Water

9.1 Bestemmingsomschrijving
 
De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor doeleinden die betrekking hebben op de natuurlijke afvloeiing en (tijdelijke) berging van water.