Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Bloemenheuf
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.0935.bpBloemenheuf-ow01

Artikel 13 Algemene wijzigingsregels

 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de in het plan opgenomen bestemmingen te wijzigen ten behoeve van overschrijding van bestemmingsgrenzen, voor zover dit van belang is voor een technisch betere realisering van bestemmingen of bouwwerken dan wel voor zover dit noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand van het terrein. Deze overschrijding mag niet meer bedragen dan 3 meter en het bestemmingsvlak mag met niet meer dan 10% worden vergroot.