Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Bloemenheuf
Status: voorontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.0935.bpBloemenheuf-vo01

Artikel 5 Verkeer

5.1 Bestemmingsomschrijving
 
De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
 1. wegverkeer;
 2. verblijfsgebied;
 3. groenvoorzieningen;
 4. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
 5. additionele voorzieningen.
5.2 Bouwregels
5.2.1 Gebouwen
 
Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd, met uitzondering van additionele voorzieningen, waarvoor de volgende bepalingen gelden.
 
5.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:
 1. de bouwhoogte van palen, masten en portalen voor geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer mag niet meer bedragen dan 10,00 meter;
 2. de bouwhoogte van signalerings- en telecommunicatiemasten mag niet meer bedragen dan 12,00 meter;
 3. de bouwhoogte van kunstobjecten mag niet meer bedragen dan 8,00 meter;
 4. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 4,00 meter.
5.2.3 Additionele voorzieningen
 
Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van additionele voorzieningen gelden de volgende bepalingen:
 1. gebouwen ten behoeve van additionele voorzieningen mogen zowel binnen als buiten het aangeduide bouwvlak worden gebouw;
 2. de bouwhoogte van gebouwen ten behoeve van additionele voorzieningen mag niet meer bedragen dan 3 m;
 3. de oppervlakte van gebouwen ten behoeve van additionele voorzieningen mag niet meer bedragen dan 15 m2.