direct naar inhoud van Artikel 11 Algemene aanduidingsregels
Plan: Timmerfabriek
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0935.bptimmerfabriek-vg01

Artikel 11 Algemene aanduidingsregels

11.1 Veiligheidszone - leiding

Op de gronden ter plaatse van de aanduiding 'veiligheidszone - leiding' zijn geen (beperkt) kwetsbare objecten toegestaan.

11.2 Ontheffing

Burgemeester en wethouders kunnen ten aanzien van het bepaalde in 11.1 ontheffing verlenen, met dien verstande dat een goed woon- en leefklimaat aanwezig dient te zijn. Als toetsingskader zal hierbij de 'Verantwoordingsplicht Timmerfabriek' opgenomen in bijlage 1 (uitwerkingsMER, bijlage 10) bij de toelichting van dit bestemmingsplan gehanteerd worden.

11.3 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd met toepassing van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening het bestemmingsplan te wijzigen door de aanduiding 'veiligheidszone - leiding' gedeeltelijk of geheel van de verbeelding te verwijderen, indien het risico vermindert of verdwijnt, met dien verstande dat daartoe een onderzoek overlegd en de desbetreffende deskundige geraadpleegd dient te worden.