Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Gezondheidszorgcentrum Vijverdalseweg
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0935.bpGZCVijverdalsewg-vg01

Artikel 14 Slotregel

 
Deze regels worden aangehaald als: regels behorende bij het bestemmingsplan Gezondheidszorgcentrum Vijverdalseweg.