Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Gezondheidszorgcentrum Vijverdalseweg
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0935.bpGZCVijverdalsewg-vg01

Artikel 11 Overige regels

11.1 Verwijzing naar wettelijke regelingen
 
Waar in dit plan wordt verwezen naar andere wettelijke regelingen, wordt geduid op de regelingen zoals die luidden op het tijdstip van de vaststelling van het bestemmingsplan.
11.2 Voorrangsregeling dubbelbestemmingen
 
Waar in dit plan dubbelbestemmingen geheel of gedeeltelijk samenvallen gelden:
  1. in de eerste plaats de regels van Artikel 4 
  2. in de tweede plaats de regels van Artikel 5