Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Gezondheidszorgcentrum Vijverdalseweg
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0935.bpGZCVijverdalsewg-vg01

Artikel 10 Algemene wijzigingsregels

10.1 Wijziging antennebeleid
 
Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen ten behoeve van de van toepassing verklaring van een nieuwe, door de gemeenteraad vast te stellen 'Antennebeleid/UMTS Nota', dan wel een wijziging van het antennebeleid.
10.2 Wijziging parkeernormen
 
Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen ten behoeve van de van toepassing verklaring van een nieuwe, door de gemeenteraad vast te stellen 'Nota Parkeernormen Maastricht', dan wel een wijziging van de parkeernormen.